Poznávací zájezdy v průběhu akce EBA2021

24.9.2021 – Prohlídka města Kroměříž

Cena zájezdu 950 Kč
nákup vstupneky online
11:00-11:30 Setkání se zástupci města Kroměříž
11:30-13:00 Prohlídka centra města, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži – Unesco
13:00-14:30 Návštěva arcibiskupských sklepů, ochutnávka vín, oběd
14:30-16:00 Květná zahrada Kroměříž – Unesco

25.9.2021 – Prohlídka Muzeum Bonsai Isabelia a místních tradic

Cena zájezdu 1550 Kč
nákup vstupneky online
09:00-11:30 Muzeum Bonsai Isabelia – Staré Město
12:00–13:30 Hotel Skanzen, oběd, ochutnávka slivovice.
13:30–14:30 Archeologický park Modra
15:00–16:00 Prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.