Závazná přihláška pro prodejce

objednávka komplexu služeb
Floria PODZIM 2021 – EBA 2021
24. – 26. 9. 2021

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 8. 2021
Registrační poplatek: 1000 Kč.
CENY JSOU BEZ DPH A PLATÍ PRO CELOU DOBU VÝSTAVY.

Po převzetí přihlášky pošleme zálohovou fakturu za objednané služby. Fakturu uhraďte na účet číslo 208123982/0300. Jako variabilní symbol použijte číslo zálohové faktury. Platbu uhraďte, prosím, nejpozději do 21. 9. 2021. V PŘÍPADĚ PLACENÍ FAKTURY V HOTOVOSTI PŘI REGISTRACI VÁM BUDE
ÚČTOVÁN MANIPULAČNÍ POPLATEK 500 Kč včetně DPH.

  Fakturační a kontaktní údaje

  Plátce DPH

  Kontaktní osoba

  Objednávka výstavní plochy a stánku

  Objednávka vybavení stánku
  Stůl obdélníkový × : 100 Kč/ks
  Židle čalouněná × : 50 Kč/ks
  Odpadkový koš × : 50 Kč/ks

  Objednávka elektrické energie
  Přívod 230 V L+N+PE
  Do 2 kW – 1 zásuvka × : 450 Kč/ks
  Sankce za neoprávněný odběr 2000 Kč za každé jednotlivé zjištění.