Závazná přihláška pro prodejce

objednávka komplexu služeb
Floria PODZIM 2020 – EBA 2020
25. – 27. 9. 2020

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 8. 2020
Registrační poplatek: 1000 Kč.
CENY JSOU BEZ DPH A PLATÍ PRO CELOU DOBU VÝSTAVY.

Po převzetí přihlášky pošleme zálohovou fakturu za objednané služby. Fakturu uhraďte na účet číslo 208123982/0300. Jako variabilní symbol použijte číslo zálohové faktury. Platbu uhraďte, prosím, nejpozději do 21. 9. 2020. V PŘÍPADĚ PLACENÍ FAKTURY V HOTOVOSTI PŘI REGISTRACI VÁM BUDE
ÚČTOVÁN MANIPULAČNÍ POPLATEK 500 Kč včetně DPH.

Fakturační a kontaktní údaje

Plátce DPH

Kontaktní osoba

Objednávka výstavní plochy a stánku

Objednávka vybavení stánku
Stůl obdélníkový × : 100 Kč/ks
Židle čalouněná × : 50 Kč/ks
Odpadkový koš × : 50 Kč/ks

Objednávka elektrické energie
Přívod 230 V L+N+PE
Do 2 kW – 1 zásuvka × : 450 Kč/ks
Sankce za neoprávněný odběr 2000 Kč za každé jednotlivé zjištění.